Om te weten/Privacy

Arie Storm FotografieArie Storm is fotograaf en eigenaar van Arie Storm Fotografie, gevestigd in Stavenisse in de gemeente Tholen. Groeide op in de “glazen stad” ’s-Gravenzande en is sinds 2000 gevestigd in de regio Tholen. Arie Storm volgde de opleiding aan de Fotovakschool te Rotterdam en is werkzaam als freelance fotograaf.

Zijn specialisatie is bedrijfsfotografie en uitvaart- afscheidsfotografie. Ook heeft hij een grote passie voor portretfotografie, in eigen studio maar ook op locatie. Heeft u beelden nodig van of voor symposia, acties, websites, conferenties, jaarverslagen etc.? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

 

Privacy verklaring

Bedrijfsgegevens:

Arie Storm Fotografie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.ariestormfotografie.nl

Poststraat 66
4696 RB Stavenisse
+31630854215
KvK nummer: 20136757

Arie Storm is de Functionaris Gegevensbescherming van Arie Storm Fotografie
Hij is te bereiken via info@ariestormfotografie.nl

Recht van toestemming
Tenzij hieronder anders wordt vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen, tenzij u een opdracht of bestelling plaatst. Dan hebben wij persoonlijke gegevens nodig voor de verwerking van uw bestelling.
Onder “persoons gerelateerde gegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@ariestormfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Arie Storm Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– We een overeenkomst met u kunnen sluiten zodra u ons boekt
– Het afhandelen van uw betaling
– Om u te contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Voor marketing- en promotiedoeleinden
– Bij wettelijke verplichting, zoals gegevens bij belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arie Storm Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat wij u gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om foto’s te bestellen, bewaren wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de fotobestanden voor een periode van 8 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arie Storm Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijk verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arie Storm Fotografie gebruikt cookies of vergelijkbare technieken op zijn website
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arie Storm Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ariestormfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Arie Storm Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arie Storm Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ariestormfotografie.nl